23:54, 01 Січня 2018

Юрій Громик

Проректор з навчальної роботи та рекрутації СНУ імені Лесі Українки

Народився 14 жовтня 1973 року в селі Липне (Липно) Ківерцівського району Волинської області.

Після закінчення 1990 року Липненської середньої школи отримав фахову підготовку з української мови та літератури у Волинському державному університеті імені Лесі Українки (1995 р. закінчив факультет україністики і здобув кваліфікацію вчителя української мови та літератури).

Протягом 1995–1998 років навчався в аспірантурі на кафедрі історії та культури української мови ВДУ імені Лесі Українки.

1999 року в Інституті мовознавства імені О. О. Потебні НАН України захистив дисертацію “Прислівники відзайменникового походження в західнополіських говірках української мови” і здобув науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

Із жовтня 1998 року працював на посаді старшого лаборанта кафедри історії та культури української мови, з березня 1999 року – на посаді асистента, з лютого 2000 року – старшого викладача, з вересня 2002 року – доцента цієї ж кафедри.

У 2004 році отримав учене звання доцента кафедри історії та культури української мови. Протягом 2000–2005 років виконував обов’язки заступника декана філологічного факультету.

У 2005 році обраний на посаду декана філологічного факультету. Із 2009 року працював на посаді декана Інституту філології та журналістики (із 2016 року – факультету філології та журналістики). 30 січня 2020 року Юрія Громика призначили на посаду проректора з навчальної роботи та рекрутації.

Юрій Васильович Громик – член спеціалізованої вченої ради К 32.051.02 для захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (СНУ імені Лесі Українки). Викладає навчальні курси “Старослов’янська мова”, “Історія української мови” на напрямі підготовки «Філологія». Опублікував більше як 50 статей у вітчизняних та більше як 10 статей у зарубіжних фахових виданнях.

Коло наукових зацікавлень: незмінні та службові слова в західнополіських говірках; поліські діалекти і мова фольклору та художньої літератури. Підготував кілька одноосібних посібників із грифом МОН України, був співавтором ще кількох навчальних посібників, що здобули гриф МОН України. Видав 8 навчально-методичних посібників, рекомендованих до використання в навчальному процесі вченою радою університету.

Інформація — із сайту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.