Договір публічної оферти

Фізична особа-підприємець Метельська Мар’яна Володимирівна (далі – ФОП Метельська Мар’яна Володимирівна) публікує Договір, який визначає порядок доступу до сайту volynonline.com

Договір є договором приєднання для будь-якої особи (користувача), що використовує Сайт. ФОП Метельська Мар’яна Володимирівна пропонує укласти Договір будь-якій особі. Договір викладено в стандартній і незмінній для всіх формі у вигляді публічної оферти, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.

У разі прийняття викладених нижче умов фізична особа (Користувач), яка акцептує цю оферту, здійснює оплату послуг Фізичної особи-підприємця щодо платної доставки інформації за допомогою сайту volynonline.com, відповідно до умов цієї публічної оферти. Юридична особа приймає цю оферту і здійснює оплату послуг ФОПа Метельської Мар’яни Володимирівни на підставі виставленого рахунку. Категорії платної інформації визначаються ФОПом Метельською Мар’яною Володимирівною самостійно. Оплата послуг Користувачем є акцептом оферти.

Визначення

Сайт – volynonline.com

ФОП Метельська Мар’яна Володимирівна – Фізична особа-підприємець Метельська Мар’яна Володимирівна

Договір – цей Договір про надання доступу до матеріалів Сайту

Користувач – фізична особа, яка досягла 18-ти років, та здійснює і має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет.

Підписка – повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

День – період часу тривалістю двадцять чотири години.

Місяць – період часу тривалістю тридцять днів.

Рік – період часу тривалістю триста шістдесят днів.

Платіжна система – фінансовий посередник, відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», який бере участь в розрахунках між ФОПом Метельською Мар’яною та Користувачем.

Предмет угоди

Відповідно до умов Договору ФОП Метельська Мар’яна Володимирівна надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду Користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються ФОПом Метельською Мар’яною Володимирівною самостійно.

Послуги ФОПа Метельської Мар’яни Володимирівни, що надаються за цим Договором включають в себе (в залежності від виду Доступу) включають в себе види Доступу, які містяться за посиланням.

Надходження ФОПу Метельській Мар’яні Володимирівній оплати від Користувача є прийняттям (акцептом) Договору (оферти), що означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов Договору.

Послуги ФОПа Метельської Мар’яни Володимирівни для юридичних осіб, надаються виключно за окремими договорами з такими юридичними особами.

Акцептуючи цей Договір Користувач погоджується повністю й беззастережно із Договором про умови і правила користування сайтом volynonline.com та із Політикою конфіденційності.

Порядок й умови оформлення Підписки

Для оформлення Підписки Користувачеві необхідно:

Зареєструватися на Сайті шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми;

Уважно ознайомитися з умовами Договору та прийняти його;

Вибрати необхідний пакет Підписки відповідно до пункту 1.2. Договору і спосіб; ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

Юридична особа здійснює перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОПа Метельської Мар’яни Володимирівни на підставі виставленого рахунку. Факт оплати послуг ФОПа Метельської Мар’яни Володимирівни юридичною особою підтверджує повну згоду юридичної особи з умовами Договору;

У своєму особистому кабінеті Користувачеві доступна інформація щодо користувача, фінансової історії, строку дії підписки, можливості зміни паролю чи заміни платіжної картки. Цей перелік не є вичерпним та може змінюватись.

Оплата послуг ФОПа Метельської Мар’яни Володимирівни проводиться Користувачем на умовах 100 % передоплати за допомогою Платіжної системи “Liqpay”.

ФОП МетельськаМар’яна Володимирівна попереджає Користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартість послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (при їх наявності), надаючи свої послуги лише у випадку, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про дані комісій і збори (при їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися у Платіжної системи. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються ФОПом Метельською Мар’яною Володимирівною. Користувач, який скористався послугами Платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

Вартість пакетів Доступа визначено за посиланням.

Вартість пакету Стандарт для користувачів складає 10,00 гривень за один місяць користування, вартість пакету VIP для користувачів складає 100 гривень за рік. Усі ціни визначені без ПДВ.

ФОП Метельська Мар’яна Володимирівна має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписки, розміри тарифів тощо шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на Сайті.

Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на Сайті таких змін.

Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписки, розмірів тарифів застосовуються тільки для Підписок, придбаних після такої зміни.

Відмова від послуг після оплати є неможливою.

Користувач не має права:

реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або з іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін та пароль для доступу в систему іншим особам;

намагатися будь-яким способом, в тому числі шляхом підбору пароля, злому або інших дій отримувати доступ до чужих логінів і паролів;

використовувати автоматизовані програми взаємодії з Сайтом і його сервісами, розміщувати будь-які файли, які містять або можуть містити віруси та інші шкідливі програми.

Відповідальність

Користувач несе повну відповідальність за достовірність інформації, інформації і даних, вказаних ним при оплаті ним послуг ФОПа Метельської Мар’яни Володимирівни.

Користувач не має права вказувати при реєстрації будь-які персональні дані третіх осіб, включаючи контактні дані (адреса, телефон, електронна пошта).

У разі пред’явлення до ФОПа Метельської Мар’яни Володимирівни претензій з боку третіх осіб у зв’язку з використанням персональних даних, суб’єктами яких вони є, і наданих ФОПу Метельській Мар’яні Володимирівні Користувачем, Користувач зобов’язується самостійно і за свій рахунок врегулювати всі такі претензії і судові позови або відшкодувати ФОПу Метельській Мар’яні Володимирівні понесені у зв’язку з цим витрати .

У разі виявлення ФОПом Метельською Мар’яною Володимирівною факту повідомлення Користувачем недостовірної інформації або персональних даних ФОП Метельська Мар’яна Володимирівна має право видалити акаунт, реєстрацію Користувача та (або) призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якого з сервісів Сайту в будь-який час, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією.

ФОП Метельська Мар’яна Володимирівна не несе відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, збої в енергетичних або телекомунікаційних мережах (в тому числі порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання і т. п.), страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання ФОПом Метельською Мар’яною Володимирівною умов Договору і непідконтрольні ФОПу Метельській Мар’яні Володимирівні.

ФОП Метельська Мар’яна Володимирівна також не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, а також не компенсує збитки, що виникли в тому числі, але не обмежуючись, в результаті: протиправних дій користувачів; неправомірних дій третіх осіб, спрямованих на порушення інформаційної безпеки або нормального функціонування Сайту; збоїв в роботі Сайту, викликаних помилками в коді, комп’ютерними вірусами та іншими сторонніми фрагментами коду в програмному забезпеченні Сайту, в тому числі пов’язаних з діями третіх осіб; відсутності (неможливості встановлення, припинення та ін.) або недостатньої швидкості інтернет-з’єднань між сервером Користувача і сервером Сайту; інших випадків, пов’язаних з діями / бездіяльністю третіх осіб, спрямованими на погіршення загальної ситуації з використанням глобальної мережі Інтернет та / або комп’ютерного обладнання, що існувала на момент укладення Договору тощо.

Всі суперечки, що випливають з правовідносин щодо Договору, вирішуються шляхом переговорів.

У разі порушення Користувачем цього Договору, або Договору про умови і правила користування сайтом volynonline.com, ФОП Метельська Мар’яна Володимирівна має право обмежити або припинити надання послуг, а також доступ такого Користувача до всіх або до будь-якого з розділів Сайту в односторонньому порядку, а також блокувати можливість використання Сайту (блокувати авторизацію і / або IP-адреси) для користувача в будь-який час, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією. При цьому невикористаний залишок грошових коштів за період, що залишився не повертається Користувачеві.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: