11:12, 20 Лютого 2021

Нового директора Нововолинської ЦМЛ оберуть через конкурс

У Нововолинську оголосили про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» (комунального закладу охорони здоров’я).

Про це повідомляють на веб-сайті Нововолинської міськради.

Документи для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» приймаються від претендентів з 20 лютого по 11 березня (включно), за адресою: пр-т Дружби, 27, м. Нововолинськ, Волинська обл., 45400 (каб. № 203 (організаційно-виконавчий відділ виконавчого комітету Нововолинської міської ради), що на 2-му поверсі будівлі Нововолинської міської ради).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (03344) 3-14-32;  vykonk@nov-rada.gov.ua.

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

З врахуванням вимог, визначених у п. 28 Порядку, для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» особа (претендент) подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії (у строк, визначений в розділі третьому цього оголошення) такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку;

3) резюме у довільній формі;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

5) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку;

6) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі.

7) довідку МВС про відсутність судимості;

8) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

9) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку;

10) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку;

11) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, зокрема довідка МВС та медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я, повинні бути чинними на дату початку проведення конкурсу та видані компетентними органами у порядку, визначеному чинним законодавством.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

Відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117, до керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» (претендента на конкурс) встановлюються такі кваліфікаційні вимоги:

–  вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» та спеціалізація «Організація і управління охороною здоров’я»;

– стаж роботи на керівних посадах не менше 5-ти років.

Для ефективного й раціонального управління комунальним закладом охорони здоров’я, здійснення посадових завдань та обов’язків керівник (директор) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» (претендент на конкурс) повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Претендент на участь у конкурсі на зайняття вакантної посади керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» повинен відповідати усім вищезазначеним вимогам.

Посадовий оклад керівника (директора) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня», без урахування підвищення за кваліфікаційну категорію, премій, доплат та надбавок  становитиме: 12 тисяч гривень.

Керівнику (директору) Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня», за рахунок і в межах фонду заробітної плати, за рішенням уповноваженого органу управління можуть встановлюватись доплати, надбавки та інші виплати, виплачуватись премії.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: