19:51, 13 Грудня 2021

Капремонт будинку культури, будівництво громадської вбиральні та реконструкція адмінприміщення: у Ківерцях оголосили інвестиційний конкурс

Ківерцівська міська рада оголосила конкурс із залучення інвестора.

Конкурс проводить Відділ юридичного забезпечення та кадрової роботи апарату Ківерцівської міської ради та її виконавчого комітету відповідно до рішення Ківерцівської міської ради № 11/23 від 11 серпня 2021 року «Про затвердження порядку проведення інвестиційних конкурсів», рішення Ківерцівської міської ради № 11/24 від 11 серпня 2021 року «Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності Ківерцівської міської територіальної громади, у тому числі незавершеного будівництва, які потребують реконструкції, реставрації, капітального ремонту, переоснащення, тощо та можуть бути об’єктами інвестування», рішення Ківерцівської міської ради № 15/21 від 29 листопада 2021 року «Про включення об’єкта нерухомого майна до Переліку об’єктів комунальної власності Ківерцівської міської територіальної громади, у тому числі незавершеного будівництва, які потребують реконструкції, реставрації, капітального ремонту, переоснащення, тощо та можуть бути об’єктами інвестування», рішення Комісії з проведення інвестиційних конкурсів «Про проведення інвестиційного конкурсу» (протокол № 1 від 26 листопада 2021 року; протокол № 2 від 10 грудня 2021 року).

Інформація про інвестиційний проект

Об’єктами інвестування є:

1. Капітальний ремонт приміщення будинку культури на вул. Шевченка, 25 м. Ківерці Волинської області ( Компонента 1);

2. Нове будівництво громадської вбиральні на вул. Жукова в м. Ківерці Волинської області (Компонента 2);

3. Реконструкція адміністративного приміщення (1 поверх, підвал), загальною площею 783,4 кв. м. та приміщення дитячого будинку сімейного типу (ІІ поверх), загальною площею 596,8 кв. м. на вул. Соборності, 19 в м. Ківерці Волинської області.

Проект передбачає для його реалізації:

– Залучити кошти Інвестора в обсязі 100 % від загальної потреби на капітальний ремонт приміщення будинку культури (проектування, будівництво, та введенням об’єкта в експлуатацію) на вул. Шевченка, 25 м. Ківерці Волинської області ( Компонента 1). Видатки з міського бюджету не передбачаються.

– Залучити кошти Інвестора в обсязі не менше 15 % від загальної вартості робіт з (але не менше 135 тис. грн) на нове будівництво громадської вбиральні по вул. Жукова в м. Ківерці Волинської області (Компонента 2).

– Залучити кошти Інвестора в обсязі 100% від загальної потреби на реконструкцію адміністративного приміщення (1 поверх, підвал), загальною площею 783,4 кв. м. та приміщення дитячого будинку сімейного типу (ІІ поверх), загальною площею 596,8 кв. м. по вул. Соборності, 19 в м. Ківерці Волинської області. Видатки з міського бюджету не передбачаються.

В рамках реалізації проекту Інвестору можуть бути передані функції замовника будівництва.

Після належного виконання Інвестором (переможцем конкурсу) всіх умов інвестиційного договору та введення в експлуатацію об’єктів інвестування, Інвестор набуває у власність реконструйовані приміщення адміністративного приміщення (1 поверх, підвал), загальною площею 783,4 кв. м. та приміщення дитячого будинку сімейного типу (ІІ поверх), загальною площею 596,8 кв. м. на вул. Соборності, 19 в м. Ківерці Волинської області.

Приміщення будинку культури (після капітального ремонту) на вул. Шевченка, 25 м. Ківерці Волинської області ( Компонента 1) та новозбудовані приміщення громадської вбиральні на вул. Жукова (Компонента 2), а також інженерні мережі залишаються у власності територіальної громади м. Ківерці.

Остаточні техніко-економічні показники Об’єктів інвестування, визначаються у встановленому порядку відповідно до погодженої та затвердженої проектної документації.

Інженерне забезпечення об’єктів передбачається від наявних інженерних мереж згідно з технічними умовами відповідних служб. Об’єктам передбачається забезпечити підключенням до мереж водопостачання, водовідведення, газопостачання та електропостачання.

Основні умови конкурсу

Сплата реєстраційного внеску в розмірі – 20 тисяч гривень на розрахунковий рахунок Ківерцівської міської територіальної громади. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних зі збором вихідних даних, проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію та інших витрат, пов’язаних з реалізацією та супроводом проекту по капітальному ремонту приміщення будинку культури на вул. Шевченка, 25 м. Ківерці Волинської області (Компонента 1);

Залучення коштів Інвестора в обсязі не менше 15 % від загальної вартості робіт з (але не менше 135 тис. грн) на нове будівництво громадської вбиральні на вул. Жукова в м. Ківерці Волинської області (Компонента 2);

Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних зі збором вихідних даних, проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію та інших витрат, пов’язаних з реалізацією та супроводом проекту по реконструкції адміністративного приміщення (1 поверх, підвал), загальною площею 783,4 кв. м. та приміщення дитячого будинку сімейного типу (ІІ поверх), загальною площею 596,8 кв. м. на вул. Соборності, 19 в м. Ківерці Волинської області (Компонента 3).

План-графік реалізації проекту

Реалізація проекту передбачає фінансування інвестором комплексу заходів, пов’язаних з капітальним ремонтом приміщення будинку культури на вул. Шевченка, 25 м. Ківерці Волинської області (Компонента 1), залучення коштів Інвестора в обсязі не менше 15 % від загальної вартості робіт з (але не менше 135 тис. грн) на нове будівництво громадської вбиральні на вул. Жукова в м. Ківерці Волинської області ( Компонента 2) та фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних зі збором вихідних даних, проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію та інших витрат, пов’язаних з реалізацією та супроводом проекту по реконструкції адміністративного приміщення (1 поверх, підвал), загальною площею 783,4 кв. м. та приміщення дитячого будинку сімейного типу (ІІ поверх), загальною площею 596,8 кв. м. на вул. Соборності, 19 в м. Ківерці Волинської області (Компонента 3 (Компонента 3).

Практична діяльність реалізації інвестиційного проекту розпочнеться з дати укладання інвестиційного договору .

Термін реалізації Інвестиційного проекту складає 18 місяців.

Недотримання Інвестором графіку фінансування та реалізації проекту є підставою для застосування штрафних санкцій та/або дострокового розірвання Інвестиційного договору.

Відшкодування переможцем конкурсу Замовнику коштів за оформлення та утримання (орендна плата та/або інші платежі за право користування земельною ділянкою) земельної ділянки та інші роботи, виконані Замовником в рамках реалізації інвестиційного проекту з дати оголошення Інвестиційного конкурсу до введення об’єкта в експлуатацію, та витрат, пов’язаних з введенням об’єкта в експлуатацію, в т.ч. обов’язкових платежів, згідно з чинним законодавством, відповідно до представлених рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів до припинення взаємних зобов’язань між Інвестором та Замовником.

Після належного виконання Інвестором (переможцем конкурсу) всіх умов інвестиційного договору та введення в експлуатацію об’єктів інвестування, Інвестор набуває у власність реконструйовані приміщення адміністративного приміщення (1 поверх, підвал), загальною площею 783,4 кв. м. та приміщення дитячого будинку сімейного типу (ІІ поверх), загальною площею 596,8 кв. м. на вул. Соборності, 19 в м. Ківерці Волинської області.

Приміщення будинку культури (після капітального ремонту) на вул. Шевченка, 25 м. Ківерці Волинської області (Компонента 1) та новозбудовані приміщення громадської вбиральні на вул. Жукова (Компонента 2), а також інженерні мережі залишаються у власності територіальної громади м. Ківерці.

Якщо протягом 15 робочих днів з моменту направлення на адресу переможця запрошення для підписання Інвестиційного договору, Інвестиційний договір не буде укладений через відмову переможця Інвестиційного конкурсу від підписання Інвестиційного договору, висування Інвестором неприйнятних умов підписання Інвестиційного договору, а саме умов, що суперечать чинному законодавству та/або умов, що суперечать Умовам інвестиційного конкурсу та/або умовам конкурсної пропозиції такого переможця Інвестиційного конкурсу, Організатор інвестиційного конкурсу виносить на розгляд Комісії питання про скасування рішення про переможця Інвестиційного конкурсу та, у разі можливості, визначення переможцем Інвестиційного конкурсу іншої особи, яка визначається з інших Учасників інвестиційного конкурсу.

Після укладання інвестиційного договору, у разі необхідності, Інвестор спільно із Замовником укладають всі інші угоди, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно з чинним законодавством України.

Термін будівництва об’єкта інвестування повинен бути не більше нормативного, що визначається проектною документацією (але не більше 45 місяців).

Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально в письмовій формі подавати організатору конкурсу та Замовнику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою організатором конкурсу та/або Замовником.

Інвестор протягом п’яти робочих днів зобов’язаний надавати Замовнику інформацію та документи, які необхідні для здійснення Замовником контролю за виконанням Інвестором умов інвестиційного договору та інвестиційного конкурсу.

Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, передбачених пунктами 3.1. – 3.5. умов конкурсу або інших умов інвестиційного договору (в т.ч. передбачених графіком реалізації та фінансування проекту).

Основні критерії визначення переможця:

Найкращі пропозиції щодо величини інвестиційного внеску Інвестора до робіт пов’язаних з новим будівництвом громадської вбиральні на вул. Жукова в м.

Ківерці Волинської області ( Компонента 2), а також найшвидші терміни робіт з капітального ремонту приміщення будинку культури на вул. Шевченка, 25 м. Ківерці Волинської області ( Компонента 1) та здачі в його експлуатацію.

Отримання конкурсної документації, подання заявки та конкурсної пропозиції

Місце: Відділ юридичного забезпечення та кадрової роботи апарату Ківерцівської міської ради та її виконавчого комітету  (понеділок-п’ятниця, 09:00-13:00, 13:30-17:00), вул. Шевченка, 14, м. Ківерці, 45201. тел. 0336521043.

Конкурсна документація учасникам конкурсу видається протягом 15-ти календарних днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведенні конкурсу на офіційному сайті Ківерцівської міської ради вважається днем його оголошення.

Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 15-ти календарних днів з дня оголошення конкурсу.

Строк подання заявки та конкурсної пропозиції до 17:00 год. 28 грудня 2021 року.

Розкриття конкурсних пропозицій

Місце: Ківерцівська міська рада: вул. Шевченка, 14, м. Ківерці, 45201, тел. 0336521043.

Дата: 29.12.2021 р., 10:00 год.

Для участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій запрошуються учасники або їх уповноважені представники.

У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: