11:37, 30 Березня 2020

Чи допоможе волинським підприємцям визнання карантину форс-мажором

Щоб втриматись на плаву в умовах карантину, економічної кризи та падіння ділової активності багато підприємців намагаються мінімізувати видатки, затримують платежі по договірним зобов’язанням. Рятівною соломинкою вважають визнання перерахованих обставин форс-мажором.

Про це йдеться на сайті компанії «Атланта Нерухомість».

«Веселі, брате, часи настали», – дещо іронічно співається в одній відомій пісні. Сказано, наче, про сьогоднішній день – динамічне поширення коронавірусу, карантин, падіння ділової активності, скорочення доходів, економічна криза …

Щоб втриматись на плаву багато підприємців намагаються мінімізувати видатки, затримують платежі по договірним зобов’язанням. Рятівною соломинкою вважають визнання всіх вищезазначених обставин – форс-мажором, тим паче 17 березня Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», яким внесено зміни до частини другої статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» та віднесено до форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) введення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Чи виправданні ці сподівання та який порядок встановлення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) – про все це й піде мова далі.

Згідно Регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), єдиним органом із засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) в Україні є Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати.

Підставою для засвідчення форс-мажорних обставин є наявність однієї або більше форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), перелічених у ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»[3], а також визначених сторонами за договором, контрактом, угодою, типовим договором, законодавчими, відомчими та/чи іншими нормативними актами, які вплинули на зобов’язання таким чином, що унеможливили його виконання у термін, передбачений відповідно договором, контрактом, угодою, типовим договором, законодавчими та/чи іншими нормативними актами.

Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються за зверненням суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб по кожному окремому договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин. Тобто, торгово-промислові палати не підтверджують форс-мажорні обставини для невизначеного кола осіб або загального характеру.

Заява підлягає розгляду залежно від складності та обсягу документів протягом семи робочих днів із дня звернення суб’єкта господарської діяльності та протягом двадцяти одного робочого дня – з дня звернення фізичної особи. Розгляд заяви може бути відкладено на двадцять один робочий день для можливості надання Заявником додаткових пояснень, документів, доказів.

Надані Заявником документи для засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) мають свідчити про:

надзвичайність таких обставин (носять винятковий характер і знаходяться за межами впливу сторін);

непередбачуваність обставин (їх настання або наслідки неможливо було передбачити, зокрема на момент укладення відповідного договору, перед терміном настанням зобов’язання або до настання відповідного обов’язку);

невідворотність (непереборність) обставин (неминучість події/подій та/або її/їх наслідків, відсутність реальної можливості запобігти таким обставинам);

причинно-наслідковий зв’язок між обставиною/подією і неможливістю виконання Заявником своїх конкретних зобов’язань (за договором, контрактом, угодою, законом, нормативним актом, актом органів місцевого самоврядування тощо).

За результатами розгляду заяви і наданих документів та прийняття рішення уповноваженою особою щодо можливості засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) за наявністю підстав, видає Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).

Отже, припустимо, що Сертифікат про форс-мажорні обставини ви отримали. Чи достатньо цього, щоб не виконувати свої зобов’язання по договору?

На жаль для багатьох, відповідь – ні, не достатньо!

Сертифікат – це документ, який лише посвідчує наявність форс-мажорних обставин, але ще не дає звільнення від відповідальності. Постраждалі стороні потрібно також довести в чому саме та як проявилась неспроможність виконати договірні зобов’язання та причинно-наслідковий зв’язок між наявністю форс-мажорних обставин та неспроможністю сторони виконати взяті договірні зобов’язання.

Більше того, отримання сертифіката від торгово-промислової палати також не гарантує вам на 100% звільнення від відповідальності. У разі судового розгляду спору варто пам’ятати, що жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили, а самі докази суд оцінює за своїм внутрішнім переконанням (стаття 86 Господарського процесуального кодексу України).

Припустимо, ви доклали необхідних зусиль, зібрали весь пакет документів, змогли обґрунтувати настання форс-мажорних обставин. Чи значить це, що можна не виконувати зобов’язання за договором? Відповідь знову – ні!

Сама по собі обставина форс-мажору лише звільняє сторону від відповідальності за невиконання зобов’язання (штраф, пеня тощо), а не від самого зобов’язання, яке повинно бути виконаним. Крім того, таке звільнення має часові межі – на час форс-мажору.

Слід зазначити, що відповідно до ст.617 Цивільного кодексу України не вважаються обставинами, що звільняють від відповідальності недодержання своїх обов’язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов’язання, відсутність у боржника необхідних коштів.

Отже, зробимо висновки:

факт поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) і запровадження карантину на території України не є підставою для відмови від виконання взятих на себе зобов’язань;

форс-мажорні обставини не є беззастережною підставою для звільнення від відповідальності;

сторона, яка посилається на дію форс-мажорних обставин, повинна обґрунтувати, що карантин прямо унеможливив виконання нею взятого зобов’язання, а також довести відповідний причинно-наслідковий зв’язок;

факт настання форс-мажорних обставин має бути засвідчено Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово-промисловими палатами;

не вважаються форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) фінансова та економічна криза, дефолт, зростання офіційного та комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти, недодержання/порушення своїх обов’язків контрагентом боржника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів;

форс-мажор є підставою для звільнення лише від відповідальності і не може бути підставою для звільнення від виконання основного зобов’язання (наприклад, сплати суми основного боргу).

В тієї ж відомої пісні гурту «Океан Ельзи» є слова – «нове майбутнє дарує день!».

Та яке це майбутнє – залежить від кожної зі сторін договору. Варто розуміти, що негативні наслідки від карантину не можуть бути покладені тільки на одну сторону. У відповідального бізнесу мають бути і відповідальні підходи до партнерів, які, вважаю, мають будуватися на засадах прозорості, взаємовигідності та взаємовідповідальності. За такого підходу сторонам буде легше домовитись та пережити ці не прості часи.

Бережіть своє здоров’я, домовляйтесь та пам’ятайте – якою б довгою не була ніч, світанок обов’язково настане!

Вадим Якимчук, керівник юридичного відділу компанії «Атланта Нерухомість».

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: